Stå i din kraft med medicinhjulet

Medicinhjulet kan hjälpa oss att läka på alla plan: fysiskt, emotionellt, själsligt och andligt. Och det är först när vi har läkt på alla nivåer vi kan sträcka ut oss i vår fulla potential, med tillgång till vår fulla kraft! Medicinhjulet går att applicera på människor, samhällen och även företag!

Medicinhjulet har använts av kulturer runt om i världen i tusentals år som en organiserande princip och ett sätt att bringa hälsa och vällevnad till samhället och människan. Ett varv kring medicinhjulet ser till att alla de delar vi behöver för att kunna fungera så bra som möjligt är i balans, att energin flödar.

Det medicinhjul som jag arbetar med kommer ursprungligen från Inkashamanerna i Peru, men har modifierats av Alberto Villoldo, medicinsk antropolog och grundare av Four Winds Society, som de senaste 20 åren jobbat med att föra ut shamanernas kunskaper i energimedicin till resten av världen.

Fyra arketyper

Medicinhjulet är uppdelat i fyra delar som representeras av fyra arketyper och vindar som i sin tur symboliserar de fyra nivåerna i vår existens:

  • Ormens arketyp och vindarna av syd: Denna riktning representerar allt fysiskt och materiellt i mellanvärlden, den fysiska världen där vi bor och lever. Vår fysiska kropp, våra tillgångar, allt nitti gritti, och även vårt förflutna.
  • Jaguarens arketyp och vindarna av väst: Denna riktning representerar våra känslor och tankar och våra förfäder.
  • Kolibrins arketyp och vindarna av norr: Denna riktning representerar vår själ och vår själs längtan.
  • Örnen/Kondoren och vindarna av öst: Denna riktning representerar det gudomliga, Spirit, kärleken, Gud eller vad var och en väljer att kalla det.

Om vi upplever en blockering (i ett samhälle, ett företag eller som människa) kan vi ta ett varv i medicinhjulet för att se vad som hindrar oss att stå i vår kraft och lösa upp det för att komma framåt på ett bra sätt, uppleva ett gynnsamt flöde, bra samarbeten, och fysisk, mental och själslig hälsa.

Om vi till exempel äter mest skräpmat och aldrig tränar (syd/ormens arketyp) så får vi mindre energi, blir oftare sjuka och orkar inte ta tag i våra emotionella sår (väst/jaguarens arketyp). Det gör att vi får svårt att lyssna på vår innersta längtan och våra drömmar (norr/kolibrins arketyp) och det i sin tur gör att vi sällan upplever att vi står i vår kraft, att vi använder hela vår potential, att vi styr och skapar vårt eget liv.

Kanske är alla bitar i det fysiska, materiella på plats, men vi undviker att reda ut trauman och sorger från vår barndom. Detta stryper flödet på den här nivån, vilket gör att vi därför inte heller fullt ut kan höra vår själ, följa dess längtan och stå i vår kraft med full tillit och känsla av mening.

Det handlar alltså om att hålla ett friskt flöde öppet, från det materiella, fysiska, upp till det emotionella, känslomässiga, vidare till det själsliga och upp till det gudomliga, andliga, för att få tillgång till alla våra inneboende juveler, till allt det som vi behöver för att leva ett tillfredsställande liv i tillit, harmoni och sinnesro.

I ett vanligt liv kan det se ut såhär

Ormen/syd: Jag tar hand om min kropp, mitt hem, min ekonomi och om Moder Jord. Jag fattar beslut som gynnar Moder jords och min egen hälsa.

Jaguaren/väst: Jag reder ut konflikter, tillåter känslor att komma upp och bearbetar gamla trauman. Jag räds varken mitt mörker eller mina skuggsidor. Jag tillåter det som måste dö i mig att dö så att det kan komma in nytt ljus.

Kolibrin/norr: Jag njuter av livet i stort och smått. Jag lyssnar på min längtan och min passion och tar dem på allvar. Jag ger min själ näring genom att ägna mig åt sådant som ger kärlek, glädje och meningsfullhet.

Örnen&Kondoren/öst: Jag lever i tillit och visshet och förstår att jag är skapare av mitt eget liv. Jag höjer mig över livets trivialiteter, har en helhetsbild, men tvekar inte att med stor precision dyka ner och ta mitt byte eller undanröja ett hinder.

Varför inte ta ett varv kring medicinhjulet i kväll? Reflektera med papper och penna – vad blockerar dig i respektive riktning?

Bild från The Four Winds Society

3 svar

Lämna ett svar

Senaste artiklarna

I samarbete med Gerda erbjuder jag webbkursen Låt själen visa vägen i vardagen. Tillsammans med Tia-medlemmar får 750 kr i rabatt.

Boka behandling

Som medlem får du 10% rabatt på mina behandlingar. Läs mer och boka via knappen nedan. 

Foto: Ewa Imagez
Aktuellt i butiken:

Medlemmar på portalen har alltid rabatt i webbutiken!

Jag prioriterar medlemmar på portalen Tillsammansmedtia.se och har alltid 5% rabatt i webbutiken och då och då specialerbjudanden!

Varje månad ändras rabattkoden, just nu är den OKT21. Uppge den när du checkar ut i webbutiken. Rabatten gäller hela oktober, går inte att kombinera med andra erbjudanden.