Expandera och manifestera med årshjulet!

Det keltiska/nordiska årshjulet visar hur elementen och vår omgivning präglade vårt liv och vår andlighet. Här får du veta hur du kan använda dig av de åtta högtiderna i dag för att expandera och skapa ditt bästa liv!

Det keltiska/nordiska årshjulet härstammar från tiden före kristendomen, när vi levde närmare naturen. Det reflekterar skiftningarna i naturen och de energier som präglar cyklerna. I dag lever vi åtskilda från naturen och Moder jord. Vi har tappat kontakten med detta naturliga flöde som vi är en del av. Det är ju inte så att vi bara bebor jorden och lever av den – vi är en del av den. Vi består precis som allt annat på jorden av elementen rymd, luft, eld, jord och vatten.

Att vi inte längre lever enligt vår naturliga rytm skapar dissonans, obalans och disharmoni – men inte nog med det. Vi förlorar också möjligheten att dra nytta av gynnsamma energier i vårt liv och vår andlighet. Genom att följa och jobba med årshjulets cykler, genom att använda oss av de inneboende energierna i de olika perioderna, kan vi skapa oss ett harmoniskt liv med mer överflöd och expansion.

Vid årshjulets åtta högtider anses slöjan mellan den fysiska världen och den andliga vara tunnare än annars. Det är dagar då det är lättare att kommunicera och manifestera, nå högre visdomar och klarhet, och att få kontakt med våra förmödrar och förfäder för högre budskap och visdomar.

Det keltiska/nordiska årshjulet

Här är de åtta högtiderna i det keltiska/nordiska årshjulet och tips på hur du kan använda dem för att skapa ditt bästa liv. Du kan också se var energimedicinens medicinhjul som jag skriver om här, jackar in i årshjulet.

1 november – Samhain

Mitt emellan höstdagjämning och vintersolstånd. Samhain markerar starten på den heliga, mörka årstiden, en tid som är gynnsam för att gå in i oss själva, möta och hedra det mörka i oss, och att se de gåvor som mörkret bär med sig. Det är också en tid för vila och att lagra energi – där gror de första fröna till nya visioner, drömmar och expansion.

Såhär kan du uppmärksamma Samhain: Ge dig tid att gå inåt, meditera, reflektera och kontemplera. Slå ner på takten och vila mycket. Gå in i läkande skuggarbete, och att skapa visioner och drömmar för det kommande året.

21 december – Vintersolståndet/Yule

Årets kortaste dag här i Norden. Markerar en tid för en paus, för att njuta av stillheten och tystnaden. Det är en perfekt tid för att reflektera över året som varit och också sjunka ännu djupare in i oss själva för att känna själens längtan inför kommande år. Från och med nu blir dagarna längre och vi firar återkomsten av ljuset. Representerar norr och kolibrins arketyp i energimedicinens läkehjul, läs mer här.

Såhär kan du uppmärksamma Yule: Fortsätt att bearbeta och släppa gammalt för att vara redo att fylla dig och ditt liv med nytt när ljuset kommer tillbaka. Börja väva på det nya du vill ta in i ditt liv. Båda solstånden är lämpliga för att släppa taget om sådant du nu är redo att leva utan, och för att uppmärksamma det du tar med dig vidare in i expansionen.

1 februari – Imbolc

Mitt emellan vintersolståndet och vårdagjämningen. Markerar en nystart efter en lång, mörk vinter. De första tecknen på vår börjar visa sig runt omkring oss, om än i blygsam omfattning. Det spirande ljuset ger näring åt de drömmar och visioner som du befruktade under den mörka säsongen. Imbolc firas ofta med rening och ljusfester som symboliserar det återvändande ljuset, fertilitet och nystart.

Såhär kan du uppmärksamma Imbolc: Gör plats för det nya – gör en fysisk och/eller mental detox, storstäda hemma, rensa, rena och vädra ut. Intensifiera skuggarbetet så att du släpper och lämnar gammalt bakom dig när du nu går in i det nya.

20-23 mars – Vårdagjämningen/Ostara

Natt och dag är lika långa, balans råder i naturen och hjälper oss att finna balans i våra maskulina-feminina aspekter, mellan vårt ljus och mörker. Vårdagjämningen sammanfaller ofta med påsk och symboliserar återfödelse och nystarter. Vi firar att ljuset är tillbaka. Våren är här, saven stiger i allt levande och nytt liv börjar spira i allt som varit fruset. Representerar öst och örnens/kondorens arketyper i energimedicinens läkehjul, läs mer här.

Såhär kan du uppmärksamma Vårdagjämningen: Se över vad du behöver göra i ditt liv för att de nya frön du vill ska växa ska kunna sås. Se över din inre eld, din viljestyrka, så att du har den energi som krävs för att driva det nya. Se över balansen i ditt liv, mellan det feminina och det maskulina inom dig, mellan aktivitet och vila, sinne och andlighet, kropp och själ.

1 maj – Beltane

Årets mest fertila och kreativa period. Moder jords fertilitet firas och en tid av lust, passion och överflöd inleds. Vi firar också allt levande och uppmanas att öppna våra hjärtan för kärlek, livets magi och expansion.

Såhär kan du uppmärksamma Beltane: Tänd en eld för att stimulera din eld, din inre viljekraft. Se över hur du kan öppna dig för att ta emot (viktigt!) och ge mer kärlek, och hur du kan ägna dig åt självkärlek, självmedkänsla och självomsorg genom att ta hand om både din kropp, ditt sinne och din själ. Låt kärleken guida dig i livet, fråga dig själv ”vad skulle kärleken göra nu”?

20-23 juni Sommarsolståndet/Litha

Årets längsta dag här i Norden. Naturen bjuder på överflöd och rikedom och vi firar cykeln med död och återfödelse när vi från och med nu rör oss mot mörkare tider. Vi firar också ljusets seger över mörkret, och det överflöd som ljuset skapar åt oss på jorden. Anses vara en magisk tid då hinnorna mellan världarna är som tunnast och naturen besitter speciella krafter. Solstånden skapar som en portal med högre medvetande som ger möjligheten att se vad du vill skala bort respektive ta med när medvetandet expanderar. Representerar syd och ormensarkeytyp i energimedicinens läkehjul, läs mer här.

Såhär kan du uppmärksamma Sommarsolståndet: Tänd en eld eller ett ljus för att uppmärksamma och fira det magiska ljuset som hjälper till att bära fram och nära de visioner och idéer som du planterade tidigare i årshjulet. Tänd också en eld eller ett ljus för det heliga mörkret, den magiska tiden då nya visioner, idéer och drömmar tar form, som nu börjar komma åter. Båda solstånden är lämpliga för att släppa taget om sådant du nu är redo att leva utan, och för att uppmärksamma det du tar med dig vidare in i expansionen.

1 augusti Lammas

Årets första skördeperiod. En djupare mening med Lammas är att skörden i sig håller alla framtida skördar inom sig, precis som en gravid kvinna bär sina barnbarn inom sig, eftersom hennes babys äggstockar redan innehåller de ägg som kommer att bli hennes barnbarn. Grödorna släpper sina frön för att säkra framtida skördar. Vi tacksammar för jordens gåvor och det överflöd hon delar med oss.

Såhär kan du uppmärksamma Lammas: Baka ett bröd eller laga en god måltid åt dig själv och dina nära och kära. Fyll brödet/måltiden med en energi av kärlek och tacksamhet inför det överflöd du har i ditt liv och känn hur du när och delar detta överflöd med dina nära och kära.

20-23 september Höstdagjämningen/Mabon

Total balans i naturen när natt och dag är lika långa. Natten blir från och med nu allt längre, när solen beger sig allt djupare ner i underjorden, och vi förbereder oss för en period av inre reflektion och kontemplation i det heliga mörkret. När vi beger oss ut på denna resa fullbordar vi en cykel av djup läkning och transformation. Representerar väst och jaguarens arketyp i energimedicinens läkehjul, läs mer här.

Såhär kan du uppmärksamma Höstdagjämningen: Naturen påminner oss om att det är dags att förbereda oss för vår långa inre resa, som kommer att ge oss de frön som ska planteras och sedan få nytt liv när ljuset kommer åter. Börja varva ner och ge dig mer tid i avskildhet och meditation.

2 svar

Lämna ett svar